top of page
Logo Twan Mensen (4).png
Logo Twan Mensen (4).png

1 op de 4 medewerkers is mantelzorger. Is mantelzorg daarmee ook jouw zorg?

Vertel Eens...

Het begint bij het verhaal, niet de oplossing!

Wist je dat..

Bijna twee miljoen mensen hun baan combineren met mantelzorg en dat worden er alleen nog maar meer in de toekomst. De combinatie van werk en mantelzorg steeds vaker voor zal gaan komen. De uitdaging om werk en privé in balans te houden zal groter worden en de risico’s op overbelasting en langdurig verzuim zullen toenemen.

Wat cijfers 

Aandeel mantelzorg in ziekteverzuim en kosten
HR in organisaties schat het aandeel in verzuim veroorzaakt door mantelzorg op 18% en het aandeel in verzuimkosten op 19%. Een dag ziekteverzuim kost de werkgever al gauw €250,00 per dag.

 

Van 2015 tot 2040 neemt het aantal ouderen toe:
●    Het aantal mensen van 65 jaar en ouder stijgt met 55%; 
●    Het aantal mensen boven de 90 jaar stijgt met 191%.
●    Het percentage alleenwonende mensen ouder dan 65 jaar neemt toe met 88%. 


Terwijl:
●    Het aantal mantelzorgers in de leeftijdsgroep 50-64 jaar per oudere van 85 jaar en ouder daalt van 10 naar 4 (dus een daling van 60%).
●    Het beroep op familie en andere mantelzorgers neemt verder toe, terwijl het aantal verwanten en andere mantelzorgers juist daalt. 
●    De gemiddelde duur dat men zorgt voor een ander is 5,4 jaar!
●    1 op de 10 mantelzorgers is overbelast. In 2016 waren dit 380.000 mensen, in 2019      480.000. Dit is te herkennen aan bijvoorbeeld het toenemen van lichamelijke klachten, psychische klachten en verandering in gedrag.


Daarmee is mantelzorg ook jouw zorg als werkgever. Gezien de ontwikkelingen in de toekomst zal de zorg (mee)groeien.

group-of-people-participating-at-a-workshop-having-a-conversation_t20_lRdpyB.jpg

bespreekbaar
maken loont

Kunnen praten over wat je overkomt, steun en begrip op de werkvloer blijken de belangrijkste voorwaarden voor een goede balans. Zo zegt 86% van de mantelzorgers die het bespreekbaar maken met de leidinggevende tot een goede oplossing te zijn gekomen.

 

Mantelzorgers die begrip ervaren, hebben minder vaak lichamelijke klachten en stress en melden zich minder vaak ziek. Wij hebben allemaal behoefte aan de ander om onszelf te leren kennen. Wij hebben ook allemaal nood aan erkenning. Wanneer iemand zijn verhaal mag vertellen over zichtzelf en wat hem overkomt ontstaat identiteit construering. Door het vertellen van een verhaal probeert de verteller zijn gebeurtenissen te ordenen en in het heden te plaatsen, zodat hij kan anticiperen op de toekomst. 


Toch stelt 44% van de mantelzorgers hun leidinggevende niet op de hoogte. We moeten blijven werken aan het doorbreken van taboes en de drempel naar bespreekbaarheid blijven verlagen. Er wordt onderschat hoeveel werk en werkomgeving van invloed is op iemand. Kijk alleen al naar de hoeveelheid tijd die een mens besteed aan werk.

 

Als werkgever doe je er dus toe voor de werknemer. Jij kan het verschil maken, juist op die momenten dat er veel druk ervaren wordt. De mens achter de werknemer kennen en erkennen, dat maakt goed werkgeverschap en je krijgt er bovendien gemotiveerde en loyale medewerkers voor terug.

goed om te weten

Mantelzorgers die lang en intensief zorgen, geven prioriteit aan het werk en de zorg. Zij gebruiken hun vakantie vaak voor zorgtaken en niet om bij te komen. Te weinig rust en ontspanning kan mentale klachten veroorzaken en uiteindelijk tot een burn-out leiden. 
Kosten van burn-out:
Een medewerker die uitvalt door een burn-out is gemiddeld 300 dagen afwezig. Dit kost ongeveer € 250 per dag en dus € 75.000 in totaal. Daarnaast geeft ook productiviteitsverlies, verlies aan continuïteit en extra werkdruk voor collega’s. 

Twan mensen

Vanuit mijn persoonlijke ervaring en mijn professionele rol ben ik de gesprekspartner, de mantelzorgexpert en/of vertrouwenspersoon voor jouw bedrijf. 


Voor zowel het ondersteunen van mantelzorgbewust personeelsbeleid, duurzame inzetbaarheid, verzuimbeleid als individuele ondersteuning voor jouw medewerker kun je bij mij terecht.

In de praktijk draag ik bij aan; 
-    het aanpakken van overbelasting van mantelzorgers, zodat voorkomen wordt dat zij uitvallen
-    het effectiever en slimmer organiseren van zorg en ondersteuning, of verlies van kwaliteit 
-    het aanpakken van de huidige knelpunten in niet-effectieve zorg; 
-    meer aandacht voor kwaliteit in de combinatie van werk & zorg.

 

 

resultaat

Het voorkomen en aanpakken van de overbelasting van de mantelzorger (je medewerker) levert:
1.    Minder uitval (lager ziekteverzuim)
2.    Voorkomt lagere productiviteit of kwaliteit doordat de medewerker minder vitaal op het werk verschijnt
3.    Ontstaan van beleid op het gebied van mantelzorg ⬄ werk balans, dus preventie!

1 op de 4 werknemers heeft mantelzorgtaken. 
Werknemers die werk en mantelzorg goed kunnen combineren, ervaren 5x minder gezondheidsklachten en melden zich 8x minder vaak ziek. 


Begrip en ondersteuning leveren een betere balans en gezondheid op én meer loyaliteit richting de werkgever. Wordt de combinatie als slecht ervaren, dan denkt 39% aan het zoeken van een andere werkgever, bij een goede combinatie is dit slechts 5%. 

Bron feiten en cijfers: Werk&Mantelzorg Monitor 
 

partners

In the Spotlight_edited.jpg

Je antenne om mensen om je heen te 'zien'. Heel concreet, je wil om echt te willen begrijpen wat iemand wil of nodig heeft. Dit gaat helpen met het ondernemerschap omdat je daardoor in staat zal zijn om vraag in de markt om te zetten in 'winst'.  Volgens mij als je iets doet wat inspeelt op een behoefte in de markt, heb je altijd kans van slagen als ondernemer. De kunst is voor de meeste ondernemers om iets te vinden waar voldoende vraag naar is en dit te koppelen aan financiële resultaten. 

paul riphagen

mensen over twan

meer informatie over het aanbod?

Graag geef ik jou meer informatie! Stuur bijvoorbeeld je vraag en/of contactgegevens via de Chat & ik beantwoord deze binnen 24 uur.  Klik ook op de onderstaande button voor het aanbod.

bottom of page