top of page

twan mensen

Portret-TwanMensen-23062022-JostijnLigtvoetFotografie-249_edited.jpg

Ik ben een ware mantelzorgexpert. Toen ik 16 jaar oud was werd mijn moeder getroffen door een herseninfarct. Zij raakte invalide en volledig afhankelijk van anderen. Tweeëntwintig jaar lang heb ik voor mijn moeder in de thuissituatie gezorgd. Bijna een kwart eeuw ervaring waaruit ik weet wat ik nodig had om te blijven functioneren en wat ik heb gemist. Dit kan ik vertalen en zodoende een voorbeeld zijn voor de (werkende) mantelzorger.


Zo zijn er nog een aantal ijkmomenten geweest die grote verandering in mijn leven hebben gebracht. Ieder moment van verandering heb ik moeten leren, maar vooral willen leren, hoe ik daarmee om moest gaan. Zo heb ik ondervonden dat stress veelal veroorzaakt wordt door verstoorde relaties, verbindingen en communicatie. Ik ben in staat om bloot te leggen wat ten grondslag ligt aan deze verstoring. De inzichten hoe de frustraties om te buigen in datgeen wat wel passend is heb ik ook! Ik ben in het bezit van de ervaring en de vakkennis tot de passende oplossingen.

 

Als je kijkt hoe de gezondheidszorg georganiseerd is dan is alles opgedeeld in specialismen. Dat heeft de vooruitgang in de geneeskunde bepaald wat maakt dat we heel verfijnd dingen voor mensen kunnen doen. Waar het ingewikkeld wordt is om het verband te leggen van de ziekte naar het totale lichaam, naar de beleving, en naar de bezorgdheden van de familieleden die daarbij horen. Dat betekent dat iedereen altijd moeite zal moeten blijven doen om het accent juist te leggen: het gaat om die mens, met zijn familie, met zijn achtergrond en met zijn beleving. Emotionele ondersteuning betekent veel voor hulpontvangers. Een onderdeel waar de professional maar weinig tijd voor heeft. Als emotionele ondersteuning al niet beschikbaar is voor de hulpontvanger, wie informeert dan naar het emotioneel welbevinden van de mantelzorger..?

De unieke combinatie van mijn eigen ervaring en systemisch coachen maakt mij een ervaringsdeskundigeberoepskracht.  De meest waardevolle combinatie die zal leiden naar inzichten en oplossingen die liggen bij de kern.

Het begint bij het verhaal niet de oplossing!

Twan Mensen

bottom of page