top of page

Vraagverheldering

De vraag achter de vraag.


Dienst omschrijving

Dit pakket richt zich op de inzichten in stressfactoren en de hulpvragen. Waar komt de overbelasting vandaan of hoe kan deze worden voorkomen. Wat zijn de antwoorden op de hulpvragen? Het aantal ballen dat jij in de lucht moet houden worden er nu wel heel erg veel. Iedere dag weer die uitdaging om voor een goede werk-, privé-, en zorgbalans te zorgen. Om moe van te worden! Het roer moet om voordat het te laat is. Sporten of even een bakje koffie met een vriend of vriendin zit er steeds minder vaak in. Je zou graag een cursus willen volgen zodat je die ene taak (die nieuwe uitdaging waar je al enige tijd naar uitkijkt) op het werk erbij kan doen, maar dat komt nu even niet uit. Straks, als het wat rustiger is…. 'Maar dan moet je zus echt wel meer gaan doen. Ik doe nu alles alleen'. Met dit pakket gooien we de reddingsboei uit! Zo houd jij het hoofd weer makkelijk boven water. 5 gesprekken indien nodig begeleiding voor een gesprek met je leidinggevende inventarisatie van betrokken hulpverleners of organisaties die kunnen ondersteunen handleiding "zelfstandig voeren van het familiegesprek" Investering: € 995,- Beoogd resultaat Het creëren van een steunsysteem voor de mantelzorger door afstemming van de samenwerking tussen werkgever en werknemer enerzijds en in de privé situatie anderzijds. Dus tussen mantelzorger, diens familieleden en de zorgvrager. Het streven is meer bewustwording, inzicht en versterken van draagkracht van de werkende mantelzorger De gesprekken Zijn bedoeld om erachter te komen wat iemands bezieling is om voor iemand te zorgen. Wie neemt in de zorgsituatie welke rol of taak op zich en waarom gebeurt dit? Daarvoor tekenen we een genogram. Regelmatig vraagt de werkende mantelzorger (bewust of onbewust) haar/zijn verhaal te mogen vertellen. Het verhaal delen met een collega al dan niet mopperend op de werkvloer. Want hoe lastiger iemand zich gedraagt, hoe onmachtiger hij/zij zich meestal voelt. Wie zacht praat wordt vaak niet gehoord, naar wie schreeuwt wordt vaak niet geluisterd. We scheppen een omgeving waarin we de mantelzorger uitnodigen zijn/haar levensverhaal te vertellen. OPEN COMMUNICATIE LEIDT TOT MINDER STRESS (Vuyk, 1999, Beneken genaamd Kolmer, 2007)


Contact Details

  • De Nobelstraat 80, 5012 JS Tilburg, Nederland

    +31653686863

    info@twanmensen.nl


bottom of page